شرکت فنون ریزتراشه میزان
  • محصول مورد نظر یافت نشد!!!!

کوره

خدمات کوره توسط دو توع کوره انجام می پذیرد:

  • کوره خلاء تا دمای 600 درجه سانتی گراد( مخزن استوانه ای با ارتفاع 8 و قطر 9 سانتی متر)
  • کوره معمولی تا دمای 900 درجه سانتی گراد( مخزن با ابعاد 8*10*15 سانتی متر)
6LcmOdMdAAAAAJQK6EmlUsHmO18dnqx90PIaEVuU